Pomiar Szczelności Instalacji Gazowej

U W A G A !!!

 

ZARZĄD SMW „JEDNOŚĆ” INFORMUJE IŻ

W DNIU 01.06.2020 r.

W kl. I, II , III, IV W GODZINACH 17.00-20.00

WYKONYWANE BĘDĄ W LOKALACH MIESZKALNYCH POMIARY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

(tj. rurociągi w lokalach , podłączenia kuchni gazowych i pieców gazowych).

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO WYKONYWANIA PRAC JEST PAN ZDZISŁAW KOSESKI Tel. 690-375-928

PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE LOKALI.

W DNIU 02.06.2020 r.

W kl. A, B, C W GODZINACH 17.00-20.00

WYKONYWANE BĘDĄ W LOKALACH MIESZKALNYCH POMIARY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

(tj. rurociągi w lokalach , podłączenia kuchni gazowych i pieców gazowych).