Podstawowe Informacje

- GRUNT : zabudowana działka o powierzchni 3.991 m², pozostająca do 31.12.2018 r. w użytkowaniu wieczystym od m. st. Warszawa,  nr księgi wieczystej KW  WA6M/00159407/1, 

-ZASOBY : 

       4 budynki mieszkalne i jeden budynek biurowy, integralnie połączone ze  sobą oraz z wielostanowiskowym garażem podziemnym, w tym: 
 

       89 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego                                     własnościowego prawa  do lokalu, o łącznej powierzchni                       użytkowej 6.677,75 m², 
       9 lokali użytkowych i 1 lokal biurowy o łącznej powierzchni                     użytkowej 825,71 m²,
       64 miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym. 


Wszystkie lokale stanowią własność spółdzielni, wszystkie lokale użytkowe przeznaczone są na wynajem w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 

REGON :     001362432

NIP:             952-11-25-418

KRS:            0000073541

Numer rachunku bankowego dla wszystkich wpłat, poza opłatami za Internet

53 1940 1076 3067 1490 0000 0000

Numer rachunku bankowego dla opłat za Internet:  

 

04 1940 1076 3067 1490 0001 0000