Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Własnościowej „Jedność” informuje, że dla zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz przeciwdziałania COVID-19 (koronawirus), zawieszone zostało przyjmowanie interesantów w biurze Spółdzielni do odwołania.

Prosimy o składanie pism, wniosków itp. na adres mailowy: adm@jednosc.waw.pl lub wrzucanie do skrzynki pocztowej mieszczącej się przy biurze Spółdzielni.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny 22 612 04 59 (z ewentualnym nagraniem na automatyczną sekretarkę).