Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowa „Jedność” wynajmie lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku przy ul. Biskupiej 48 w Warszawie o powierzchni 106 m2, z przedsionkiem o powierzchni o powierzchni 5 m2.

     Lokal składa się z dwóch niezależnych części, z których każda może zostać wynajęta odrębnie o powierzchni 53 m2 każda, plus wspólny przedsionek o powierzchni 5 m2.

  Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczna na adres: adm@jednosc.waw.pl     lub telefonicznie    22 612 04 59

           Również   wszelkie   dodatkowe   informacje   możliwe   są   do uzyskania w wyżej wymieniony sposób. Informujemy, że z uwagi na usytuowanie lokalu w budynku mieszkalnym, wykluczamy działalność gastronomiczną, handel artykułami ogólnospożywczymi oraz inne działalności które mogą mieć uciążliwy charakter dla mieszkańców.